Project

De biologie van tumoraal extracellulair RNA in vloeibare biopten

Code
3E024520
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Computational transcriptomics and epigenomics
  • Molecular diagnostics
  • Transcription and translation
  • Cancer biology
  • Cancer diagnosis
Trefwoorden
extracellulair RNA
 
Projectomschrijving

De ontdekking dat kankercellen hun inhoud op actieve en passieve wijze vrijstellen in het bloed heeft een nieuwe waaier aan mogelijkheden gecreëerd waarbij chirurgie om tumorweefsel te bemachtigen niet langer nodig is om kankercellen te karakteriseren. Een eenvoudige bloedprik volstaat immers om de kanker van een patiënt in kaart te brengen. De meeste onderzoeken dusver focussen hierbij op de analyse van circulerend DNA, maar ook circulerend RNA kan voor precisie-oncologiedoeleinden worden aangewend, en biedt mogelijk zelfs enkele voordelen. Met het oog op het vooruithelpen van het extracellulair RNA (exRNA)-onderzoeksveld en het aanleveren van innovaties binnen het biomerkeronderzoek, met de finale intentie om exRNA-biomerkers in de kliniek te implementeren en zo de overlevingskansen van kankerpatiënten te vergroten, heeft mijn project tot doel belangrijke openstaande vragen rond de biologie van tumoraal exRNA te beantwoorden. Meer specifiek wil ik nagaan welk type vloeibaar biopt (afgeleid van bloed) de grootste fractie tumoraal exRNA bevat, hoe stabiel deze moleculen zich (na behandeling) in circulatie gedragen en hoe veranderingen in tumormassa gedurende het ziekteverloop van de patiënt de detectie van exRNA beïnvloeden. Hiertoe zal ik gebruik maken van sequenering- en PCR-gebaseerde technologieën en vloeibare biopten afkomstig van muis- en ratmodellen met melanoom en melanoompatiënten. De resultaten van mijn onderzoek zullen ook voor andere kankertypes relevant zijn.