Project

Gassendi en optica: het ontstaan van een continentaal empirisme.

Acroniem
Gassendi en optica
Looptijd
01-10-2015 → 31-08-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
  • Natural sciences
    • History and foundations
Trefwoorden
filosofie van de zeventiende eeuw optica empirisme
 
Projectomschrijving

Dit project richt zich op de Franse filosoof en fysicus Pierre Gassendi (1592-1655). Het onderzoekt de verbanden tussen zijn empirisme (een kentheorie gebaseerd op de zintuigen) enerzijds en de toen nieuwe optische theorieën en experimentele methoden anderzijds. De volgende drie thema’s staan daarbij centraal: de fysica van licht, de fysiologie van de waarneming, en de psychologie van de waarneming.