Project

De volgende generatie organische Rankine cycli - ORCNext

Looptijd
01-02-2012 → 31-12-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Power electronics
    • Energy generation, conversion and storage engineering
    • Thermodynamics
Trefwoorden
organische Rankine cyclus ORC thermisch economisch expander regeling
 
Projectomschrijving

In de procesindustrie is er veel restwarmte aanwezig, vooral op lage(re) temperatuur. Deze restwarmte kan omgezet worden in elektrische energie met behulp van ORC technology. Het doel van dit project is om organische Rankine cycli met hoge efficiëntie te ontwikkelen. Verschillende cyclusarchitecturen worden bestudeerd, expandertechnologie en slimme regelalgoritmes worden ontwikkeld en een financiële analyse wordt uitgevoerd.