Project

Verzamelen en analyseren van gegevens die relevant zijn voor niet-dieet cumulatieve blootstelling aan pesticiden en voorstel voor conceptuele benaderingen voor niet - voeding cumulatieve beoordeling van de blootstelling