Project

Ontwikkeling van een ‘staal-tot-diagnostisch rapport’ pipeline voor revolutionaire diagnostiek van infectieziekten in de diergeneeskunde