Project

Methodes voor Onderzoek over Onderzoek

Acroniem
MIROR
Code
41N03416
Looptijd
01-03-2016 → 29-02-2020
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Statistical mechanics, structure of matter
Trefwoorden
meta-onderzoek
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Ons doel is in Europa een innovatief en ambitieus multidisciplinair intersectoraal gezamenlijk doctoraal opleidingsprogramma te creëren, gewijd aan Methods in Research on Research (MIROR) op het gebied van klinisch onderzoek. "Onderzoek op onderzoek", is een opkomende nieuwe wetenschappelijke discipline die tot doel heeft verspilling in onderzoek te verminderen en onderzoekswaarde te verhogen. Verspilling in onderzoek vertegenwoordigt tientallen miljarden euro's per jaar die worden besteed aan studies die overbodig zijn, waarvan de opzet gebreken vertoont, die nooit worden gepubliceerd of waarover slecht wordt gerapporteerd. Het publiek is het belangrijkste slachtoffer van deze verspilling en het verminderen van verspilling en het verhogen van de waarde van onderzoek is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Ons voorstel, waarbij 15 beginnende onderzoekers betrokken zijn, heeft tot doel 1) studenten voor te bereiden op het voorzien van de toekomstige uitdagingen in het klinisch onderzoek en het vinden van innovatieve oplossingen om deze aan te gaan, 2) studenten op te leiden om in hun onderzoek veel verder te gaan dan de state-of-the-art, 3) studenten te helpen anders te denken, gebruikmakend van de multidisciplinaire expertise en interculturele diversiteit van het netwerk, 4) studenten te leren hoe zij van onderzoek naar actie kunnen gaan en kennis en idee kunnen omzetten in een product, en 5) studenten te helpen vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de publieke en particuliere sector en nieuwe beroepsmogelijkheden te creëren.

MIROR zal 7 onderzoeksteams van wereldklasse in verschillende disciplines (computerwetenschappen, toegepaste wiskunde, biostatistiek, bio-informatica, klinische epidemiologie, psychologie, sociale wetenschappen en translationele geneeskunde) uit 6 verschillende Europese landen samenbrengen; 6 niet-academische partners uit diverse sectoren en 4 grote academische partners. We zullen verschillende stappen van een klinisch onderzoeksproject aanpakken (planning, uitvoering, rapportage en peer-review); verschillende studieontwerpen (observationele studies, gerandomiseerde trials, systematische reviews); verschillende studievragen (therapeutische, diagnostische en prognostische evaluatie) met behulp van verschillende methoden (meta-epidemiologische studies, kwalitatieve studies, experimentele studies, simulaties enz.)

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.