Project

Worden rendementen en volatiliteit op financiële markten gedreven door macro-economische determinanten?