Project

EPS-management in het OLAND-proces

Code
3E021709
Looptijd
01-10-2007 → 31-01-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Environmental microorganism biotechnology
Trefwoorden
anammox OLAND stikstofverwijdering waterzuivering
 
Projectomschrijving

Oxygen-limited autotrophic nitrification/denitrification (OLAND) is een microbiologisch proces dat stikstof verwijdert uit afvalwater via partiële nitritatie en anammox. De structuur van de biomassa is bepaald door extracellulaire polymere substanties (EPS). Dit onderzoek wenst (i) te achterhalen welke bacteriën welke EPS produceren, (ii) de procesinvloed van de EPS-hoeveelheid en -samenstelling te bepalen en (iii) een optimale EPS-productie te bereiken.