Project

Evaluatie van de mobile first website fedasilinfo.be

Code
175K1221
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2021
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Translation and interpretation sciences
  • Social sciences
    • Intercultural communication
    • Digital media
Trefwoorden
asiel- en opvangsector digitale communicatie meertalige communicatie
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek situeert zich in het domein van de meertalige en interculturele (digitale) communicatie. Het project beoogt een evaluatie van de meertalige Fedasil website (https://www.fedasilinfo.be) aan de hand van een analyse van de huidige en gewenste situatie door middel van een kwalitatief-kwantitatieve bevraging bij (1) verzoekers om internationale bescherming en (2) bij medewerkers die actief zijn bij collectieve en individuele opvanginitiatieven.  

De data-vezameling gebeurt op drie manieren: (a) diepte-interviews en/of focusgesprekken met verzoekers om internationale bescherming; (b) schermopnames van gebruikerservaringen tijdens het consulteren van de website fedasilinfo.be; (c) enquête-bevraging bij medewerkers uit de opvangsector.

Dit onderzoek wordt uigevoerd met projectsubsidies in het kader van de Nationale projecten 2021 van Fedasil, Agentschap voor de opvang van asielzoekers.