Project

Inspanningstraining en het darmmicrobioom in lever- en niertransplantpatiënten [EXGUTT]

Acroniem
EXGUTT
Code
3S006722
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Cardiac and vascular medicine not elsewhere classified
  • Gastro-enterology and hepatology not elsewhere classified
  • Kidney transplantation
  • Exercise physiology
  • Rehabilitation sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
Niertransplantatie revalidatie inspanningscapaciteit levenskwaliteit darmmicrobioom
 
Projectomschrijving

Hoewel lever- en niertransplantatie een enorme verbetering van de algehele overleving van de ontvanger mogelijk maakte, zijn hart- en vaatziekten een belangrijke doodsoorzaak geworden in deze populatie. Een lage fysieke fitheid, die na transplantatie langzaam en onvolledig herstelt, draagt bij aan het verhoogde risico op hypertensie, diabetes, dyslipidemie en obesitas bij deze patiënten. Het darmmicrobioom interageert en beïnvloedt de musculoskeletale, metabole en cardiovasculaire gezondheid. Lever- en niertransplantatie worden geassocieerd met microbiële dysbiose. Mogelijk verbeter fysieke training de gezondheid onder meer door modulatie van het darmmicrobioom. Het darmmicrobioom zou bovendien de individuele trainingsrespons kunnen voorspellen. We stellen de hypothese dat 6 maanden van thuis uit uitgevoerde inspanningstraining, gevolgd door een op de voorkeuren van de patiënt afgestemd beweegprogramma, veilig, kostenefficiënt en werkzaam is in het verbeteren van de fysieke fitheid, cardiovasculaire gezondheid en het darmmicrobioom in de novo lever- en niertransplantpatiënten. Ook de rol van de trainingsintensiteit zal worden geëvalueerd in deze multicentrische RCT. Belangrijk is dat de resultaten gemakkelijk en snel te implementeren zijn in de dagelijkse praktijk en resulteren in duurzame fysieke activiteit. 180 nier- en levertransplantpatiënten aan UZ Leuven en UZGent zullen willekeurig worden toegewezen aan reguliere zorg of thuistraining. Na een initiële trainingsperiode van ~2 maanden aan matige intensiteit worden de patiënten willekeurig toegewezen aan 4 maanden training aan matige intensiteit of een combinatie van matige- en hoge-intensiteit, gevolgd door een beweegprogramma. Cardiorespiratoire fitheid is de primaire uitkomstparameter. Secundaire uitkomstparameters zijn cardiovasculaire gezondheid, darmmicrobioom, veiligheid (incl. infectie-incidentie), kosteneffectiviteit en implementatiemogelijkheden.