Project

EPO-motion: Energy Efficient Power Drive voor BLDC Motor

Acroniem
EPO-motion
Code
HWA179P6713
Looptijd
01-07-2013 → 30-06-2015
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Mechanics
    • Mechatronics and robotics
Trefwoorden
BLDC Motor
 
Projectomschrijving

Het doel van <lit project is een zeer efficiente 3-fase BLDC motoraansturing te ontwikkelen. Deze

motoraansturing moet de mogelijkheid bieden om op een dynamische en tijdens de cyclus snel veranderende

belasting te anticiperen zonder toevoeging van extra sensoren noch van additionele complexiteil en kost en

zonder verlies aan vennogen tijdens metingen om de rotor positie te bepalen. De vereiste reactiesnelheid ligt in

het "ms" bereik. De industriele toepassing richt zich in eerste instantie op witgoed huishoudtoestellen waar er

een continue vraag is naar hogere energie efficientie. In tweede instantie wordt dit uitgebreid naar HV AC

toestellen (eerder industrieel). Men focust op hogere vennogens, typisch 100-150 Watt. Ten derde wordt dit

verder uitgebreid naar automobieltoepassingen. Men ziet hier 2 trends: i) het vervangen van riemaandrijving

door meer vetmogenefficiente elektrische aandrijving voor bv. oliepomp, waterpomp, vacuilmpomp voor ABS

en ii) de vervanging van borstel DC motoren door BLDC motoren voor bv. de uitlaatgas recirculatieklep,

elektronische stuurbekrachtiging, verwanning, ventilatie, airco compressor, dubbele koppeling versnellingsbak.