Project

Detectie, bestrijdingsmaatregelen en impactstudie voor Epitrix in België

Acroniem
DEPITRIM
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2016
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
Epitrix
 
Projectomschrijving

Het project beoogt volgende onderzoeksvragen te behandelen:
- Uitwerken van morfologische en/of moleculaire diagnostische testen voor Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) en Epitrix tuberis (Gentner) in de eerste plaats, evenals voor inheemse Epitrix soorten en verwante aardvlosoorten (bv. Psylliodes en Phyllotreta spp.).
- Met betrekking tot de epidemiologie/fytosanitaire status; In kaart brengen van de huidige verspreiding van (inheemse) Epitrix soorten en verwante aardvlosoorten, vermeld onder bovenstaande doelstelling.
- Wetenschappelijke studie van de biologie van de in België voorkomende Epitrix soorten (levenscycly, aantal generaties/jaar,...) onder verschillende Belgische omstandigheden.
- Desktopstudie met betrekking tot de biologie van Epitrix soorten die in België niet voorkomen, ten einde de kans op insleep en het vestigingspotentieel te kunnen beoordelen.
- Impact studie in het kader van het KB 5/12/2004: aanbevelingen formuleren voor of tegen het opnemen van Epitrix spp. in de lijst van schadelijke organismen die een vergoeding voor de aardappelproducenten impliceert voor verliezen als gevolg van verplichte beheersingsmaatregelen.
- Aanbevelingen formuleren voor beheersingsmaatregelen en controlestrategieën voor plantschadelijke Epitrix soorten.