Project

Watercirkel ’t Hof Bellewaerde

Code
174K02320
Looptijd
07-12-2020 → 31-12-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Tourism management
  • Engineering and technology
    • Water engineering not elsewhere classified
    • Environmental technologies
    • Sustainable development
Trefwoorden
Phytoparking helofytenfilter waterzuivering waterhergebruik
 
Projectomschrijving

Bellewaerde hoeve wordt omgebouwd tot een beperkte camping met plaats voor 29 campers of caravans, 15 tenten en 32 bedden in het hostel. Het terrein is 3,3ha groot en is gelegen op een archeologische site van Wereldoorlog I. Vandaar dat de impact op de bodem beperkt moet blijven. Vermits nutsvoorzieningen uitgesloten zijn voor ‘t hof Bellewaerde en omdat de eigenaars hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk wensen te houden, wordt het afvalwater van de toiletten en de gemeenschappelijke sanitaire blok gezuiverd door een Phytoparking. Dit is een beluchte helofytenfilter die geplaatst wordt onder een parking. Dit gezuiverde afvalwater wordt nadien hergebruikt voor toiletspoeling. Deze ecologische aanpakt zorgt ervoor dat de impact op het terrein minimaal is. In het project wordt de efficiiëntie van de Phytoparking opgevolgd, en wordt een kosten-baten analyse gemaakt.