Project

Ontwikkeling van nieuwe methoden voor de selectieve hechting van redoxenenzymen aan elektrodematerialen