Project

Ontwikkeling van nieuwe methoden voor de selectieve hechting van redoxenenzymen aan elektrodematerialen

Code
01J09307
Looptijd
01-01-2007 → 31-01-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical chemistry
  • Physical chemistry
  • Biochemistry and metabolism
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Medical biochemistry and metabolism
Trefwoorden
immobilisatie peroxidasen biosensoren bio-elektrochemie
 
Projectomschrijving

Immobilisatie van eiwitten aan elektroden is één van de meest recente ontwikkelingen binnen de bio-elektrochemie. Het elektrisch contact tussen biomolecule en elektrode is van fundamenteel belang in de studie van eigenschappen van redoxeiwitten en de ontwikkeling van biosensoren. Het doel van het project omvat de ontwikkeling van plaatsspecifieke koppelingstechnieken voor de immobilisatie van Rhodobacter capsulatus cytochroom c peroxidase aan elektrodematerialen.