Project

Ontwikkeling van een luchtzuiveringsstrategie met microbieel geprecipiteerde nanokatalysatoren.