Project

WL_2017_06: Wetenschappelijke bijstand bij de implementatie van het zeegangsgedrag in de scheepsmanoeuvreersimulatoren van het Waterbouwkundig Laboratorium