Project

Multicriteria-exploratie van de compileroptimalisatieruimte

Code
3G017910
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Computer architecture and networks
  • Distributed computing
  • Information sciences
  • Information systems
  • Programming languages
  • Scientific computing
  • Theoretical computer science
  • Visual computing
  • Other information and computing sciences
 • Engineering and technology
  • Computer hardware
  • Computer theory
  • Scientific computing
  • Other computer engineering, information technology and mathematical engineering
Trefwoorden
virtuele machines multi-criteria compilers exploratie
 
Projectomschrijving

Hedendaagse compilers zijn complex gezien het groot aantal geïmplementeerde optimalisaties en hun complexe interacties, die bovendien een verschillende en soms tegenovergestelde impact hebben op prestatie, vermogen- en energieverbruik, geheugenverbruik, enz. In het kader van dit onderzoeksproject wensen we te onderzoeken hoe compilers ingesteld kunnen worden teneinde meerdere kostfuncties te simultaan te optimaliseren, in tegenstelling tot eerder werk dat gebruik maakt van heuristieken en unicriteria-optimalisatie. In het kader van dit onderzoek bestuderen we zowel statische als dynamische compilers (virtuele machines).