Project

Geografische concentraties van criminaliteit en overlast: gevolgen voor attitudes van burgers tegenover straf en strafrechtsysteem