Project

'Displaced persons' in het licht van het hedendaags internationale recht : het recht op eigendom en het recht om terug te keren na een gewapend conflict.