Project

Farmaceutische residu's in het aquatisch milieu: chemische sporenanalyse, gedrag in het milieu en ecologische effecten

Looptijd
01-01-2011 → 31-10-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical separation and detection techniques
  • Environmental chemistry
  • Environmental impact and risk assessment
  • Environmental monitoring
 • Engineering and technology
  • (Waste)water treatment processes
Trefwoorden
geneesmiddelen partitie ecotoxiciteit monstervoorbereiding massa spectrometrie
 
Projectomschrijving

Farmaceutische residu's worden internationaal erkend als belangrijke nieuw te bestuderen organische milieupolluenten. Dit project beoogt het verwerven van nieuwe inzichten m.b.t. de verdeling van deze micropolluenten tussen de verschillende milieumatrices, alsook de ecotoxicologische effecten ervan. Hiertoe zullen innovatieve chemisch analytische methoden ontwikkeld, geoptimalizeerd en gevalideerd worden die moeten toelaten om de verwachte sporenconcentraties van deze geneesmiddelen in zowel het water als vaste milieulatrices te kunnen opmeten.