Project

Muziek

Code
05G01107
Looptijd
15-06-2007 → 30-09-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Art studies and sciences
Trefwoorden
music studies musicologie
 
Projectomschrijving

Het doel van deze associatieonderzoeksgroep is het onderzoekspotentieel van de deelnemende groepen te verkennen via workshops en discussiefora, waarbij leden van de UGent en de HoGent hun onderzoek aan elkaar onderling toelichten en kenbaar maken. Tevens zullen nieuwe initiatieven opgezet worden voor samenwerking en onderzoek. De initiële onderzoekslijnen waarvan vertrokken wordt zijn: Onderzoek inzake muziek en beweging, onderzoek naar belevingsvormen en receptie van muziek, en onderzoek naar representatie en ontsluiting van muziek.