Project

Monitoring Mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen

Code
41Q02308
Looptijd
01-12-2007 → 30-11-2009
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
standaardisering Nationaal Rapporteur vermiste en seksueel misbruikte kinderen gegevensinzameling mensenhandel
 
Projectomschrijving

Dit project wil 1) een gebruiksvriendelijke en statistisch verantwoorde IT-tool ontwikkelen die de verspreide gegevens inzake mensenhandel van relevante partners samenbrengt en 2) de rapporten van de Nationale Rapporteurs uniformiseren door middel van een gestandariseerd formulier. Beide moeten leiden tot een verbetering in de manier waarop de fenomenen mensenhandel en vermiste en seksueel uitgebuite kinderen worden beschreven, geïnterpreteerd en geanalyseerd.