Project

Ontwikkelen van een expertsysteem voor het adviseren van het koolstofbeheer van landbouwbodems.