Project

Ontwikkelen van een expertsysteem voor het adviseren van het koolstofbeheer van landbouwbodems.

Code
174B1207
Looptijd
01-08-2007 → 31-10-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
koolstofbeheer landbouwbodems
 
Projectomschrijving

de literatuurstudie bestaan uit twee onderdelen. In een eerste deel zal een overzicht gegeven worden van de bestaande wetenschappelijke kennis omtrent de aard en functies van organische stof in de bodem. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan de effecten van organische stof op de bodemkwaliteit en de landbouwproductie. Mogelijke maatregelen om het organische stofgehalte te wijzigen, met de voor- en nadelen ervan zullen worden toegelicht. De nadruk zal hierbij liggen op de situatie in Vlaanderen, gezien zowel de hoeveelheid als de aard van de organische stof sterk verschillen in functie van klimatologische en bodemomstandigheden.
Dit deel van de literatuurstudie moet toelaten om sensibiliserende actie naar landbouwers te ondersteunen.
In een tweede deel van de literatuurstudie gebeurt de wetenschappelijke onderbouwing van het adviessysteem, waarbij dus in detail moet ingegaan worden op de dynamiek van organische stof in de bodem. Hierbij zal ruim aandacht worden besteed aan zowel de dynamiek van de inherente bodem organische stof als van het organisch materiaal dat onder de vorm van gewasresten, bemesting of bodemverbeteraar aan de bodem wordt toegediend. Opnieuw zal dit zoveel mogelijk toegespitst worden op de Vlaamse situatie.