Project

Monsters van de Apocalyps: een link tussen anoxia, mutaties, extincties en strata-gebonden REE ertsen

Code
3G038722
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Biogeochemistry
  • Stratigraphy
  • Geology not elsewhere classified
  • Palaeoclimatology
  • Palaeontology
Trefwoorden
sedex systemen
 
Projectomschrijving

Massa-extincties in het Ordovicium-Siluur waren tekenend voor de evolutie van de biosfeer. Nieuwe data tonen abrupte veranderingen in de mariene C-cyclus en het klimaat die het huidig paradigma over oorzakelijke verbanden tussen afkoeling en extinctie in twijfel trekken. Onze pilootstudie toont een opvallende correlatie tussen sterk misvormd fossiel plankton (met organische wand), en een dramatische toename in redox-gevoelige metalen (toxisch voor mariene organismes), gedurende deze events. Analoog aan misvormingen in moderne organismes die veroorzaakt zijn door pollutie met zware metalen, suggereert onze ontdekking dat metaal-gedreven teratologie een nieuwe forensische methode kan worden om de processen achter deze geologische evenementen te begrijpen. Door onze nieuwe methode toe te passen, zullen we bepalen of pollutie door metalen een bijdrage leverde aan massa-extincties in het Siluur, en of deze metaal-pieken het gevolg waren van redox-veranderingen gedurende ‘Ocean Anoxic Events (OAEs)’. We testen meteen ook onze ontluikende hypothese dat het de enorme uitstoot van nutriënt-rijke pekel in oceanen, tijdens de vorming van Zn-Pb sedex afzettingen, was die aan de basis lag van de enigmatische OAEs. Een praktische toepassing van deze nieuwe methode, ligt in het identificeren van grote metaal- en REE-afzettingen zijn die gevormd zijn als het gevolg van de redox-veranderingen, en groot genoeg zijn om de tekorten aan deze kritieke rijkdomen aan te pakken.