Project

Langetermijn beoordeling van veranderingen in landgebruik en bodembedekking, landdegradatie en -herstelvermogen in Tigray (Ethiopië)