Project

Een verkennende studie van kenmerkselectietechnieken voor clustering

Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Artificial intelligence
  • Scientific computing
  • Bioinformatics and computational biology
 • Social sciences
  • Cognitive science and intelligent systems
 • Medical and health sciences
  • Bioinformatics and computational biology
  • Bioinformatics and computational biology
  • Public health care
  • Public health services
  • Bioinformatics and computational biology
 • Engineering and technology
  • Scientific computing
Trefwoorden
clustering machine leren kenmerkselectie
 
Projectomschrijving

Kernmerkselectie is een belangrijk aspect van data mining, dat steeds meer aan belang wint door het vrijkomen van grote en hoogdimensionele dataverzamelingen. In dit onderzoek zullen we nagaan in hoeverre de huidige taxonomie van kenmerkselectietechnieken voor classificatie overgedragen kan worden naar het gerelateerde probleem van clustering.