Project

Stabiliseringsmechanismen van bodem organische stof: visualisatie van de locatie in de bodemmatrix en belang van binding aan Fe an Al (hydr)oxiden