Project

Stabiliseringsmechanismen van bodem organische stof: visualisatie van de locatie in de bodemmatrix en belang van binding aan Fe an Al (hydr)oxiden

Code
31508810
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
bodemmatrix
 
Projectomschrijving

Deze aanvraag tot een krediet aan navorsers betreft ondersteuning bij de aankoop van een Inductively Coupled
Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) binnen het kader van de tweede termijn van mijn lopend
FWO post-doctoraal onderzoek en binnen verschillende andere projecten (BOF, VLIR-PhD, FWO). Het betreft
fundamenteel onderzoek naar de interacties tussen biologische, fysische en biochemische aspecten van bodem
organische stof (BOS) stabilisering tegen microbiële afbraak.
Een eerste deel spitst zich toe op de specifieke isolatie van BOS beschermd door verschillende mechanismen
aan de hand van chemische en fysische fractioneringtechnieken. De noodzaak tot elementanalyse d.m.v. ICPOES
hierbinnen betreft de kwantificering van een aantal specifieke extraheerbare Fe en Al vormen in de
gescheiden bodemfracties. Meer bepaald zal dit kwantificering toelaten van Fe- en Al (hydr)-oxiden en
gecomplexeerd Fe3+ en Al3+
(en Mg2+, Ca2+ en Mn2+) in deze fracties, gezien hun groot bindingspotentieel voor
BOS en rol in de onderlinge binding van BOS moleculen en aan kleimineralen.
Een tweede deel van dit onderzoek heeft de uitwerking van X-stralen computer tomografie (CT) als techniek
voor visualisering van BOS in situ tot doel. Daarbij wordt de toepasbaarheid van een aantal doperingsstoffen
onderzocht om het fase contrast van BOS te vergroten in CT volumes van ongestoorde bodemmonsters (gaande
van bodemkolommen tot microaggregaten). De kwantificering van de desbetreffende elementen (Os, Pb, La,
Ag, U) met ICP-OES tezamen met afzonderlijke meting van C en N zal toelaten om de efficiëntie te evalueren
van deze doperingen van fysisch gescheiden bodemfracties.