Project

Expeditie Wetenschap

Code
05C01111
Looptijd
01-01-2012 → 31-10-2014
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
pedagogie
 
Projectomschrijving

Wetenschappen hebben dikwijls een suf en wereldvreemd imago. Dit leidt ertoe dat jongeren zich niet gemakkelijk laten verleiden tot het volgen van wetenschappelijke studies. Omdat er nu reeds een structureel tekort is aan wetenschappers en technici, kan dit op termijn tot grote problemen leiden. Daarom moet het beeld van de wetenschapper nodig bijgestuurd worden, waarbij best van zo jong mogelijke leeftijd wordt vertrokken.
In dit project worden jongeren van 10-14 jaar meegenomen op een expeditie waarbij ze zoeken naar een antwoord op probleemstellingen waar ze dagelijks mee te maken hebben (bijvoorbeeld: waarom zijn schaduwen soms lang en soms kort). Via het uitvoeren van een onderzoek komen ze tot het juiste antwoord. Door verschillende problemen op een wetenschappelijke methode uit te voeren, leren hoe ze wetenschappelijk onderzoek in zijn werk gaat. Deze experimenten kunnen zowel thuis als in klasverband worden uitgevoerd. Op het einde van de rit wordt een wedstrijd uitgeschreven waarin klassen (derde graad lager onderwijs, eerste graad secundair onderwijs) een vraagstelling in verband met natuurwetenschappen op een wetenschappelijke manier moeten oplossen. Voor de winnaars is een VIP dag voorzien, waarbij ze een dag ondergedompeld worden in de wetenschap aan de Universiteit en kunnen deelnemen aan workshops.
Om de leerkrachten te ondersteunen bij de begeleiding van de jongeren, wordt voor hen bijkomende informatie voorzien en worden vormingsessies georganiseerd.