Project

Programma voor de internationale beoordeling van de competenties van Vlaamse volwassenen (PIAAC) - Werkjaar 2020

Code
110W8918
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Adult education
    • Continuing education and lifelong learning
    • Informal learning
    • Education, culture and society not elsewhere classified
Trefwoorden
PIAAC competenties van volwassenen assessment
 
Projectomschrijving

PIAAC staat voor Programme for the International Assessment of Adult Competencies. Dit grootschalig, internationaal OESO onderzoek brengt de geletterdheid-, gecijferdheid- en adaptieve probleemoplossingsvaardigheden in kaart van de volwassen bevolking (16-65 jaar) en bestudeert op welke manier volwassenen deze vaardigheden aanwerven in het dagelijks leven, op hun werk en in de samenleving.