Project

Laat er licht zijn: twee biofotonische manieren om retinale ganglionceltransplantatie te bevorderen als remedie tegen blindheid

Code
1S19723N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cellular interactions and extracellular matrix
    • Cell therapy
    • Ophtalmology
    • Transplantation surgery
Trefwoorden
barrières voor het afleveren van cellen
 
Projectomschrijving

Glaucoom is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van blindheid. Het hoofdkenmerk is het progressieve verlies van de retinale ganglioncellen (RGCs), wat onvermijdelijk resulteert in gezichtsverlies. De huidige behandelingen zijn grotendeels gericht op het uitstellen van visusstoornissen door de intraoculaire druk te verlagen, maar dit is vaak onvoldoende. Een revolutionaire remedie zou de vervanging van verloren neuronen kunnen zijn door transplantatie stamcel-gegenereerde RGCs. Eerdere studies geven inderdaad aan dat RGC transplantatie een haalbaar en veelbelovend concept is, echter verschillende obstakels staan de klinische translatie ervan in de weg. Het hoofddoel van dit project is daarom twee belangrijke barrières aan te pakken die momenteel de vooruitgang van RGC transplantatie belemmeren, retinale gliosis en het inner limiting membrane (ILM). Concreet onderzoekt dit project twee op licht gebaseerde benaderingen om deze barrières te verminderen, zijnde fotobiomodulatie en ILM-fotodisruptie. Gezien onze preliminaire data aangeven dat gepulseerde laserbehandeling Müllercel-gliosis kan beïnvloeden, willen we deze bevinding van 'fotobiomodulatie' verder onderzoeken met als doel RGCs beter te laten ontwikkelen in de retina. Met ILM-fotodisruptie daarentegen kunnen we de ILM op een controleerbare manier verstoren door het creëren van ‘vapour nanobubbles’, waardoor het een ideale methode is om poriën te genereren waar de cellen doorheen kunnen migreren.