Project

Katalytische synthese en ringopening van aziridinen – nieuwe methoden voor de bereiding van waardevolle stikstofhoudende doelverbindingen

Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
antimicrobieel synthese antimalaria chinolinen
 
Projectomschrijving

Dit project focust op de synthese van nieuwe, biologisch waardevolle chinolinederivaten. Hiertoe worden nieuwe synthesebenaderingen geëvalueerd, o.a. het gebruik van katalytische hydroformylering en de synthese en aanwending van aziridine-chinolinehybriden. De nieuwe verbindingen worden tevens op hun bioactiviteiten getest, in het bijzonder m.b.t. hun antimalaria-activiteit en hun antimicrobiële activiteit.