Project

Gebruik van de Stable Isotopische Signalen van aminosuikers als tracers voor bodem organische stof. Translocaties vormen kritische Landdegradatie Gebieden

Code
42F02311
Looptijd
18-11-2011 → 17-11-2012
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical chemistry
  • Medical and health sciences
    • Pharmaceutical analysis and quality assurance
Trefwoorden
organische bodem stof translocaties
 
Projectomschrijving

Het voorgestelde project zal een stabiele-Isotop gebaseerde techniek dliver te schatten de bijdrage van verschillende land gebruikt om het sediment van rivieren in de stroomgebieden gelegen in Russie, Syrië, China en Chili. Deze expertise en informatie zal vooraf de wetenschappelijke mogelijkheden van de internationale partners die betrokken zijn bij de CRP. De model-toepassingen zullen de projectpartners de mogelijkheid om de impact van de verandering in landgebruik op de omvang van de aan de gang zijnde bodemerosie te evalueren geven.