Project

TutorBabbel academiejaar 2009-2010

Code
365L9109
Looptijd
15-09-2009 → 30-06-2010
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
coaching student tutoring zelfregulerend leren
 
Projectomschrijving

Binnen dit onderzoeksproject coachen masterstudenten Onderwijskunde lagere schoolleerlingen gedurende één semester rond zelfregulerend leren tijdens schooltijd. Ook de leerkrachten en ouders van de leerlingen worden betrokken via schooloverstijgende projectbijeenkomsten en schoolinterne ouderbijeenkomsten. Meer bepaald wordt de impact nagegaan van deze vorm van student tutoring op het gebruik van leerstrategieën, zelfsturing en leermotivatie van de lagere schoolleerlingen.