Project

ENCORE - Kustgebieden stimuleren met hernieuwbare energie op zee

Acroniem
ENCORE-2
Code
41R04520
Looptijd
01-01-2020 → 31-03-2023
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Coastal and estuarine hydraulics
  • Wind energy
  • Marine engineering not elsewehere classified
Trefwoorden
offshore hernieuwbare energie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

ENCORE's belangrijkste doelstelling is het vergroten van de levering van innovatie in de ondersteunde sector offshore hernieuwbare energie
door middel van 2 specifieke doelstellingen:

 1. Voer vijf ORE-technologieën uit met experts in een gestructureerd en samenwerkingsproces en pak gemeenschappelijke uitdagingen aan
  1. Water2Energy rivierstroomturbine van TRL 3 tot 5
  2. Laminaria-golfenergieapparaat van TRL 3 (subsystemen) tot 7 (volledige schaal)
  3. Teamwork-technologie golfenergieapparaat van TRL 3 tot 5
  4. Oceans of Energy offshore zonnecentrale van TRL 3 tot 5
  5. EEL Energie golvende waterstroomturbine van TRL 3 tot 5
 2. Ontwikkel een route-naar-marktstrategie voor ORE-oplossingen om de commercialisering voor eilanden, havens, estuaria en
  offshore constructies die voortbouwen op de volgende subdoelstellingen;
  1. bereid kleine en middelgrote ondernemingen voor op investeringen
  2. doorgaan met het verbeteren van nieuwe internationale normen en certificering
  3. ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden in de blauwe economie
  4. betrekken supply chain en stakeholders

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent wordt in ENCORE vertegenwoordigd door 2 groepen: CERG en Power-Link. Coastal Engineering Research Group (CERG) faciliteert interdisciplinaire samenwerking voor Blue Growth-activiteiten. De groep heeft ervaring op het gebied van offshore hernieuwbare energie en kust- en offshore engineering en voert geïntegreerd onderzoek uit, waarbij gebruik wordt gemaakt van fysische en numerieke modellering en veldmeetcampagnes. Power-Link is het platform binnen de Universiteit Gent voor energietransitieprojecten. Het legt verbanden tussen industrie en onderzoek, initieert en ondersteunt wetenschappelijke onderzoeksprojecten en stimuleert innovatie en implementatie van nieuwe energietechnologieën. Naast de communicatieactiviteiten zal de UGent technische diensten leveren ter ondersteuning van de evaluatie van hulpbronnen en belastinganalyses, een plan/programma opstellen voor schaaltesten volgens IEC technische specificaties en aanbevelingen doen om de technische specificaties en certificatieschema's te verbeteren. De organisatie van een regionale impactcampagne in België ondersteunen Bij deze activiteiten zal de UGent zich richten op het genereren van kennis en een beter begrip van mariene hernieuwbare energieconcepten voor toepassing in de 2 SEAS-regio. Bovendien verbindt de UGent zich er ook toe om de onderzoeksresultaten breed te verspreiden op een niet-exclusieve en niet-discriminerende basis.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Regional Development Fund, ERDF. Neither the European Union nor the authority can be held responsible for any use the may be made of the information contained therein.