Project

De invloed van de Hongaarse, Poolse en Litouwse EU-voorzitterschappen op het EU-beleid van de Oostelijke buurlanden.

Code
3F015011
Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Other economics and business
  • Citizenship, immigration and political inequality
  • International and comparative politics
  • Multilevel governance
  • National politics
  • Political behaviour
  • Political organisations and institutions
  • Political theory and methodology
  • Public administration
  • Other political science
Trefwoorden
Oostelijk Nabuurschapsbeleid nieuwe EU-lidstaten Oostelijk Partnerschap EU-voorzitterschap
 
Projectomschrijving

In dit onderzoeksproject wordt de invloed van de Hongaarse, Poolse en Litouwse EU-voorzitterschappen op het Oostelijk Nabuurschapsbeleid van de EU geanalyseerd in vijf beleidsdomeinen: interne markt, energie, migratie, sociaal beleid en politiesamenwerking. De grootte van die invloed wordt nagegaan, alsook de mate waarin dit bepaald wordt door volgende variabelen: politiek gewicht, administratieve capaciteit, bestaande netwerken, beslissingsmethode, expertise, beslissingsstadium van dossiers.