Project

Gedetailleerde modellering van broeikasgasemmissies uit afvalwaterzuiveringsstations door gebruik van geïntegreerde fluidum dynamica en biokinetische modellen

Looptijd
01-09-2015 → 31-05-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Geotechnical and environmental engineering
    • Marine engineering
    • Sustainable and environmental engineering
Trefwoorden
afvalwater broeikasgassen fluidum dynamica
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek laat toe om lachgasemmissies uit afvalwaterzuiveringsstations te modelleren door gebruik te maken van geïntegreerde CFD en biokinetische modellen. Op basis hiervan zal een vereenvoudigd compartimenteel model worden ontwikkeld dat met aanzienlijk lagere rekenkracht meer realistische voorspellingen kan maken dan de huidig gebruikte modellen. Deze modellen zullen aangewend worden om mitigatiestretegieën te ontwikkelen voor lachgasemmissies.