Project

Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra

Code
110Y1218
Looptijd
17-12-2018 → 16-12-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
Trefwoorden
woonzorgcentra
 
Projectomschrijving

Het doel van deze procedure is om de data te analyseren volgens opgestelde

richtlijnen om vergelijkingen te maken tussen verschillende woonzorgcentra,

tussen indicatoren doorheen de tijd, tussen indicatoren onderling en/of

groepen bewoners naar verschillende kenmerken. De inhoudelijke analyse van

de data dient verschillen tussen de woonzorgcentra te duiden door verbanden

met de kenmerken van woonzorgcentra of andere indicatoren te onderzoeken.

De resultaten uit deze analyses kunnen mee opgenomen worden in de sector en

de individuele rapportering.

Bij de analyse controleert men de indicatoren naar validiteit en

betrouwbaarheid. Bij grote verschillen tussen verschillende periodes en/of

tussen woonzorgcentra onderling dienen verklaringen te worden onderzocht,

bv. door te kijken naar mogelijke verschillen in de steekproefeenheden,

samenhang en correlerende factoren, (on)afhankelijke variabelen,…. De

resultaten van deze analyses moeten in de individuele rapportage worden

opgenomen. Wanneer de betrouwbaarheid voor één of meerdere indicatoren te

laag is, kan in overleg met de betrokken partners worden onderzocht of deze

indicator behouden blijft of in het opvolgtraject wordt bijgestuurd.