Project

Een wijsgerig-antropologisch onderzoek naar de rol van zelfbewustzijn en empathie in de oorsprong en evolutie van moraliteit.

Code
01J00710
Looptijd
01-05-2010 → 28-02-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Philosophy
    • Ethics
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
  • Social sciences
    • Social psychology
Trefwoorden
moraliteit altruïsme empathie zelfbewustzijn mindreading
 
Projectomschrijving

Onderhavig project beoogt de constructie van een wijsgerig-antropologisch en moraalwetenschappelijk model over de rol van zelfbewustzijn en op zelfbewustzijn gestoelde empathie of mindreading in de oorsprong en evolutie van moraliteit. Doel is de bestaande visie op de rol van zelfbewustzijn in moraliteit in de moraalfilosofie te verfijnen en onderbouwen met inzichten en onderzoeksresultaten uit de moderne moraalpsychologie en evolutiepsychologie.