Project

Op weg naar van een verklaring van psychopathologie bij mensen in termen van de Relational Frame Theory binnen een functioneel-cognitief kader