Project

Op weg naar van een verklaring van psychopathologie bij mensen in termen van de Relational Frame Theory binnen een functioneel-cognitief kader

Code
3G0D0615
Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Biological and physiological psychology
    • General psychology
    • Other psychology and cognitive sciences
Trefwoorden
menselijke psychopathologie
 
Projectomschrijving

Het omvattende doel van het project is om een functionele verklaring van psychopathologie bij mensen te ontwikkelen die ingebed is in een functioneel-cognitief meta-theoretisch kader. Dit kader gaat er uit van uit dat de cognitieve en functionele benaderingen in de psychologie elkaar wederzijds ondersteunen. Daar waar functioneel onderzoek over psychopathologie de data kan leveren die op het cognitieve niveau van analyse verklaard moeten worden, kunnen cognitieve theorieën nieuwe voorspellingen genereren op het functionele niveau over de contextuele condities die psychopathologisch gedrag beïnvloeden.

Het project gaat uit van een moderne functionele benadering, namelijk Relational Frame Theory, om te komen tot een verklaring van psychopathologie bij mensen. Op die manier zal het project complementair zijn aan en bijdragen aan belangrijke onderzoekslijnen in de cognitieve psychologie, waaronder verschillende onderzoekslijnen die centraal staan in het onderzoek van ZAP leden van de Universiteit Gent.

Het voorgestelde project zal bestaan uit 5 afzonderlijke maar gerelateerde onderzoekslijnen.

Onderzoekslijn 1 zal een reeks experimentele studies omvatten die gericht zijn op een analyse van de functionele onafhankelijkheid van angst en vermijdingsresponsen die tot stand komen op basis van verbaal redeneren, en op de behandeling van beide in klinische en sub-klinische populaties.

Onderzoekslijn 2 omvat een experimentele analyse van de rol van leren via regels of instructies in het tot stand komen van verschillende onaangepaste gedragingen in klinische en sub-klinische populaties.

Onderzoekslijn 3 betreft experimenteel onderzoek dat nagaat hoe leren via verbale regels of instructies kan leiden tot psychopathologische responsen op verschillende maten van impliciete cognitie.

Onderzoekslijn 4 zal nagaan in welke mate psychopathologie gerelateerd is aan inflexibiliteit (versus flexibiliteit) in het innemen van perspectieven, waarbij de nadruk zal liggen op het voorspellen van de uitkomst van behandelingen.

Onderzoekslijn 5 is voornamelijk conceptueel en is gericht op het leggen van de fundamenten voor een functionele diagnostische taxonomie van psychopathologie, die gebaseerd is op bestaand RFT onderzoek end op de empirische en conceptuele analyses die voortkomen uit de andere vier onderzoekslijnen van dit project.