Project

Master of Science in nematologie

Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2008
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
nematologie
 
Projectomschrijving

Het ICP-programma 'Nematologie' heeft als hoofdobjectief tegemoet te komen aan de internationale nood aan universitair gekwalificeerde nematologen op het niveau van 'Master of Science' door een multidisciplinaire basiskennis in de diverse deelaspecten van de nematologie. Met uitzondering van de menselijke parasieten (die behoren tot het vakgebied van de geneeskunde) en de parasieten van gewervelde dieren (die behandeld worden in de discipline diergeneeskunde), biedt het programma nematologie een degelijke opleiding in alle andere groepen nematoden, met name vrijlevende bodem- en aquatische nematoden, alsook parasieten van planten en insecten. Het aanbieden van een gediversifieerd programma heeft als doelstelling nematologen te vormen die zelfstandig leiding en raad kunnen geven voor de diverse nematodenproblemen in hun land. Dit wordt beoogd via theoretisch en praktisch onderwijs, persoonlijk onderzoek, literatuurstudie, veldwerk en studieuitstappen.