Project

De scaffolding actine nucleator tes: identificatie van domein specifieke interactiepartners en zijn functie in celmigratie en tumorcelinvasie.