Project

De rol van oxidatieve stresstolerantie in de antibioticumresistentie van biofilms gevormd door Gram-negatieve bacteriën