Project

Oproep 260 actieonderzoek 16-18 jarige nieuwkomers uit derdelanden

Code
110O3413
Looptijd
01-12-2012 → 30-06-2014
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
jonge nieuwkomers derdewereldlanden
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek omvat een plan van aanpak gericht op het realiseren van een actieonderzoek om te komen tot een integrale aanpak voor een onderwijs- en opleidingstraject afgestemd op de noden van 16- tot 18-jarige nieuwkomers uit derdelanden, zoals opgenomen in de oproepfiche 260.

Het onderzoek start met een theoriegedreven stakeholders evaluatie van bestaande interventies en projecten, resulterend in een set van hypotheses en verbeterscenario's gericht op het realiseren van een integrale aanpak voor onderwijs- en opleidingstrajecten afgestemd op de noden van 16-18-jarige nieuwkomers uit derdelanden. In een volgende fase worden deze verbeterscenario's, in samenwerking met lokale partners en organisaties, geïmplementeerd in de pilootregio's. De partners, betrokken bij de uitvoering van de projecten, worden op continue wijze ondersteund en begeleid door het lokale en wetenschappelijke team. De uitvoering en implementatie van de verbeteracties worden op systematische en voortdurende manier opgevolgd en in kaart gebracht. De uitvoering, begeleiding en monitoring van de verbeteracties in de drie pilootregio's gebeuren met andere woorden op continue en parallelle wijze.