Project

Regulatie van invasiviteit en invasiegeralteerde genexpressie in Salmonella Typhimurium