Project

Verbetering van het gebruik en begrip van causale methoden in klinisch Onderzoek

Code
01IT0219
Looptijd
01-10-2019 → 31-03-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Statistics
Trefwoorden
Volksgezondheid en epidemiologie onderzoek naar onderzoek meta-onderzoek klinisch onderzoek klinische proeven diagnostische toets peer review
 
Projectomschrijving

Een in 2009 gepubliceerde studie schatte dat 85% van het uitgevoerde onderzoek wordt verspild. Dit afval vertegenwoordigt tientallen miljarden euro's per jaar aan studies die overbodig zijn, gebrekkig zijn in hun ontwerp, nooit gepubliceerd of slecht gerapporteerd. Het publiek is het grootste slachtoffer van deze verspilling. Als klinisch onderzoek niet adequaat wordt gepland, uitgevoerd en gerapporteerd, wordt clinici verhinderd om effectieve gezondheidsinterventies in de praktijk te gebruiken en kunnen onderzoekers toekomstige onderzoeksvragen adequaat prioriteren. Deze situatie heeft uiteindelijk een nadelig effect op de patiëntenzorg. Daarom is het verminderen van verspilling en het vergroten van de waarde van onderzoek een grote maatschappelijke uitdaging.
Ons doel is om een ​​innovatieve en ambitieuze multidisciplinaire intersectorale gezamenlijke doctoraatsopleiding in Europa te creëren, gewijd aan methoden voor onderzoek naar onderzoek (MiRoR) op het gebied van klinisch onderzoek. "Research on Research (RoR)" is een opkomende nieuwe wetenschappelijke discipline die erop gericht is afval in onderzoek te verminderen en de waarde van onderzoek te vergroten.
MiRoR brengt 7 onderzoeksteams van wereldklasse samen in verschillende disciplines (computerwetenschappen, toegepaste wiskunde, biostatistiek, bio-informatica, klinische epidemiologie, psychologie, sociale wetenschappen en translationele geneeskunde) uit 6 verschillende Europese landen; 6 niet-academische partners die betrokken zijn in verschillende sectoren, en 4 belangrijke academische partners. We pakken verschillende stappen van een klinisch onderzoeksproject aan (planning, uitvoering, rapportage en peer-review); verschillende studieontwerpen (observationele studies, gerandomiseerde studies, systematische reviews); en verschillende onderzoeksvragen (therapeutische, diagnostische en prognostische evaluatie) met behulp van verschillende methoden (beoordelingen van scopes, meta-epidemiologische studies, kwalitatieve studies, experimentele studies, simulaties, enz.).
Ons project met 15 beginnende onderzoekers beoogt: 1) studenten voor te bereiden op het bedenken van de toekomstige uitdagingen in klinisch onderzoek en innovatieve oplossingen te vinden om deze aan te pakken; 2) Train studenten om verder te gaan dan de state-of-the-art in hun onderzoek; 3) Laat studenten anders denken, gebruikmakend van de multidisciplinaire expertise en interculturele diversiteit van het netwerk; 4) Leer studenten hoe ze van onderzoek naar actie kunnen gaan en kennis en ideeën kunnen omzetten in een product; 5) Help studenten vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de publieke en private sector en nieuwe professionele kansen creëren.