Project

Toepassingsmogelijkheden van plantgebaseerde systemen voor de buffering en behandeling van overstortwater

Code
31519207
Looptijd
01-01-2007 → 31-12-2009
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Inorganic chemistry
  • Sustainable chemistry
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
  • Environmental science and management
 • Engineering and technology
  • Sustainable and environmental engineering
Trefwoorden
polluentenverwijdering wetlands overstortwater
 
Projectomschrijving

Het onderzoek concentreert zich op de reeds operationele vloeivelden en retentievijvers met drijvende macrofytenmatten in Vlaanderen. Er wordt onderzoek verricht naar de verwijdering van zwevende stoffen, organische belasting, nutriënten, en zware metalen. Analyse van het overstortwater en effluenten laat toe de efficiënties van de plantensystemen te beoordelen en te vergelijken. Aansluitend wordt onderzoek verricht naar de bijdrage van de verschillende verwijderingsprocessen.